Jak zadbać o właściwy montaż klimatyzatora?

Prawidłowe zamontowanie klimatyzatora nie jest trudnym zadaniem, jeśli jednak ma przynieść oczekiwane przez nas efekty, musimy pamiętać o istnieniu kilku zasad, których bezwzględnie należy przestrzegać. Na pierwszy plan wysuwają się w tym kontekście kwestie związane z miejscem montażu klimatyzatora. Przyjmuje się, że urządzenie tego typu nie powinno przeszkadzać w użytkowaniu pomieszczenia, choć powinno też gwarantować odpowiednią cyrkulację powietrza. Jeśli więc mamy do czynienia z jednostkami wewnętrznymi montowanymi na ścianach przyjmuje się, że optymalna odległość od sufitu powinna wynosić przynajmniej 2 metry.

Nowoczesne klimatyzatory czerpią powietrze poprzez górną część obudowy, a tym samym muszą mieć przestrzeń niezbędną do jego pobierania. Kolejnym krokiem, którego znaczenia nie da się przecenić jest właściwe wygięcie rury instalacji freonowej. Sam montaż inauguruje powieszenie płyty montażowej, na której zawieszona jest jednostka wewnętrzna. Po tym etapie następuje wywiercenie otworów przeznaczonych na instalację freonową i odprowadzenia skroplin. Przy montażu należy zwracać szczególną uwagę na to, aby odginanie instalacji freonowej odbywało się zgodnie ze wskazówkami podawanymi w instrukcji.

To właśnie na tym etapie bardzo często dochodzi przecież do jej trwałego uszkodzenia, w takim bowiem należy się liczyć wówczas, gdy rurka jest wygięta w sposób inny niż zalecany. Pierwszy krok polega zatem na wygięciu przewodów do siebie, w kolejnym kroku zaś zginamy je pod katem 90 stopni. Nie mniej istotne znaczenie ma prawidłowe wykonanie połączeń kielichowych. Ma to miejsce już po powieszeniu jednostki wewnętrznej i przygotowaniu instalacji freonowej. Niezbędne jest przede wszystkim zwrócenie uwagi na dokładność prac, mamy bowiem do czynienia z miejscami połączeń, w których do nieszczelności dochodzi wyjątkowo często. Kolejnym krokiem przesądzającym o skuteczności montażu jest właściwe zabezpieczenie instalacji freonowej. Podczas pracy urządzenia nie może dojść do zjawiska wykraplania się wody, a odpowiednie zabezpieczenie eliminuje takie ryzyko. Należy przy tym zabezpieczyć wszelkie przecięcia w izolacji termicznej.

Autor

Dariusz Puzdro

Monter klimatyzacji w obiektach państwowych i prywatnych.