Klimatyzacja zapewniająca komfort, czyli jakie funkcje klimatyzatora są przydatne

Każdy klimatyzator posiada specjalny system, który pozwala na regulację jego pracy. Z jego pomocą można regulować nawilżanie, grzanie oraz chłodzenie. Klimatyzacja w domu informuje również użytkownika o tym, jaka temperatura panuje właśnie w określonych pomieszczeniach. Sygnalizuje także konieczność wymiany filtra oraz dolania wody do nawilżacza. Warto jednak zdać sobie sprawę z tego, że klimatyzatory mają o wiele większe możliwości. Poniżej spróbujemy przedstawić te przydatne funkcje klimatyzatorów, które cieszą się największą popularnością.

Restart automatyczny dokonuje się zawsze po tym, kiedy zanikło napięcie. Pozwala na automatyczne włączenie się klimatyzatora, kiedy napięcie znowu się pojawi. Warto podkreślić, że poprzednie ustawienia nie zanikają.

Tryb nocnej pracy – klimatyzator może w sposób automatyczny zmienia tryb, w jakim pracuje. Pozwala to na przechodzenia z grzania na chłodzenie i na odwrót. Cały proces uzależniony jest od zaprogramowanej temperatury oraz tego, jaką wartość ma temperatura w pomieszczeniu.

Obsługa klimatyzatora ​Tryb pracy auto – urządzenie w sposób automatyczny dobiera najkorzystniejszą opcję pracy do określonej temperatury. Szybkie chłodzenie w krótkim czasie. Praca w cyklu dobowym. Sterylizacja katalityczna. Gorący start, który pozwala uniknąć nawiewania zimnego powietrza do pomieszczenia. Jonizacja powietrza. Odświeżanie powietrza na skutek użycia dodatkowego tlenu. Oczyszczanie automatyczne. Osuszanie wymiennika, które następuje po tym, jak klimatyzator był wyłączony.

Klimatyzacja sterowana przy pomocy pilota – systemy klimatyzacji, które używane są w naszych domach mogą być programowane według naszych indywidualnych potrzeb, a następnie sterowane przy pomocy pilota. Pilot może posiadać specjalne czujniki, co pozwala na jeszcze większą kontrolę temperatury, jaka panuje w pomieszczeniu.

Autor

Felix Danielewski

Konsultant w doborze odpowiednich parametrów klimatyzacji dla klienta indywidualnego.