Konserwacja klimatyzatora i jej znaczenie

Klimatyzator to urządzenie filtrujące powietrze i jako taki musi być regularnie konserwowany tak, aby przez długi czas istniała możliwość zachowania jego odpowiedniej wydajności. Jedynie drożny sprzęt może działać tak, jak się będzie od niego oczekiwało i tylko taki będzie naprawdę dobrze wywiązywał się ze stawianych przed nim zadań. Sama wydajność pracy w dużej mierze jest uzależniona właśnie od tego, w jakim stanie znajduje się sprzęt, jeśli więc klimatyzator nie będzie regularnie konserwowany, może się okazać, że w powietrzu pojawią się zanieczyszczenia, bakterie, grzyby oraz kurz.

Trudno dziwić się, że może to budzić obawy, opisywane działanie jest bowiem przeciwne temu, którego oczekujemy od klimatyzatora, który powinien przede wszystkim eliminować z powietrza różnego rodzaju drobnoustroje. Oczywiście, wszystko bazuje na wbudowanej turbinie kierującej strumieniem powietrz. Jeśli pobierane z pomieszczenia powietrze przechodzi przez parownik, dochodzi do obniżenia jego temperatury. Niestety, zanieczyszczenia odkładają się zarówno w przewodach, jak i na turbinie, a gdy pojawią się w nadmiarze, spadek wydajności stanie się tego naturalną konsekwencją.

Jeśli dojdzie do zatkania wentylatora, proces chłodzenia powietrza zostanie nadmiernie przedłużony, a konsekwencją takiego stanu rzeczy w pierwszej kolejności okaże się nadmierny pobór energii. Należy też liczyć się z tym, że na filtrach zaczną osiadać zanieczyszczenia, a te mogą doprowadzić do ich zablokowania na stałe. W rezultacie naruszony zostanie proces skraplania wody, co przyczyni się do powstania niezbyt przyjemnego zapachu. Nie można zatem zapominać o znaczeniu, jakie mają stałe prace konserwacyjne, pozwolą one bowiem na oczyszczenie filtrów nie tylko z bakterii, ale również z kurzu.

Firmy konserwujące klimatyzatoryKonserwacja klimatyzatorów zajmują się specjalistyczne firm, co ma swoje plusy. Ich znakiem rozpoznawczym jest możliwość dania gwarancji, że wszystko zostanie dobrze wyczyszczone a parownik i turbina zostaną odkażone. Nie można jednak zapominać o tym, że klimatyzatory wymagają regularnej opieki. Jeśli im jej nie zapewnimy, musimy liczyć się z tym, że dojdzie do trwałego uszkodzenia. Dobrze też wykonać te czynności przed sezonem letnim.

Autor

Dariusz Puzdro

Monter klimatyzacji w obiektach państwowych i prywatnych.